Vragenlijst

Nadat een klant contact opgenomen heeft, vraag ik hem of haar om een vragenlijst in te vullen voor we samen in een project stappen. De antwoorden die ik van je krijg op deze vragen geven mij een beeld van wie je bent, wat je wilt bereiken, wat je toekomstvisie is, wat je aanspreekt in andere bedrijven (of juist niet) etc. Op basis van deze informatie komen we in een gesprek vaak tot een soort van karakteromschrijving van je ideaalbeeld, wat onderdeel is van het Branding proces. Op basis van deze omschrijving en een verdere uitwerking daarvan ga ik concepten (in beeld en woord) bedenken die een inslag zouden kunnen zijn voor de visuele identiteit van je bedrijf. En op basis van deze concepten maak ik moodboards en eerste visuele try-outs waarmee we samen af te kunnen tasten wat goed voelt en wat niet.


Conceptrondes

Meestal wordt na een aantal conceptrondes één concept uitgekozen waar we op voortbouwen en zowel het logo, als de typografie als de kleuren worden op dat concept afgestemd. Uiteindelijk komen we tot een unieke mix van ontworpen elementen die samen het ‘visuele DNA’ van je bedrijf vormen.


Samenwerking

Tijdens dit proces is er veel overleg, want in feite zie ik mijn projecten als een samenwerking met mijn klant. En dit vraagt van mijn klant ook tijd en inzet. Het voordeel is dat hij of zij heel goed een vinger aan de pols heeft met betrekking tot de voortgang en zich daarnaast betrokken en gehoord voelt.

Met als einddoel een unieke visuele identiteit voor je onderneming met een groot onderscheidend vermogen die een vertaling is van jouw normen, waarden en idealen.