.

Privacyverklaring.

Privacyverklaring van KPR Media

Dit is de privacyverklaring van KPR Media, hierna ook: “KPR Media”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?”.
In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door KPR Media.

Korte privacyverklaring

Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

De personen van wie ik de persoonsgegevens verwerk hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruik ik jouw gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Ik gebruik jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, ik geef jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik ze verzamel, ontvang en/of gebruik.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens
 • Klantgegevens (NAW-gegevens, email adres, telefoonnummer)
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
 • Gegevens in de (leden)administratie)
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen)
 • Correspondentie
Bewaartermijn
 • Tot 2 jaar na de laatste transactie
 • 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht
 • Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Zolang als je het account hebt.
 • Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met mij opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat ik in bepaalde gevallen het recht heb om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zal ik toelichten waarom ik het verzoek weiger. Het kan zijn dat ik de overeenkomst met je niet meer kan uitvoeren als ik bepaalde gegevens niet van je heb, dit zal ik ook toelichten.

Voor inzage in jouw gegevens, kan je rechtstreeks contact met mij opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?).

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Ralph Kuiper
KPR Media
Wilgenkamp 4
6641 VE Beuningen (Gld.)
hello@kprmedia.nl
06-29 60 55 75

Kan ik deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 22-05-2019. Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een e-mail over te sturen.

klanten & partners

Get in touch

Seen enough? Lets talk

Heb je een uitdagend project of een vraag? Neem gerust contact op.


  captcha

  Privacy Preference Center